ข่าวและประกาศ

Picture of Admin Erawan
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 (ซึ่งครบอายุขึ้นทะเบียน 2 ปี) และผู้ที่ยังไม่ได้รับการสอบขึ้นทะเบียน
by Admin Erawan - Tuesday, 12 March 2019, 9:20 AM
 


 
Picture of Admin Erawan
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระบบ e-Learning
by Admin Erawan - Sunday, 3 March 2019, 5:56 PM
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระบบ e-Learning 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งที่แนบได้เลยครับ

http://www.bangkokems.bangkok.go.th/wp-content/uploads/2019/03/e-Learning.pdf


 
Picture of Admin Erawan
ประกาศผลผู้ได้คะแแนนสูงสุดประจำเดือน มกราคม 2562
by Admin Erawan - Monday, 25 February 2019, 10:00 AM