ข่าวและประกาศ

Picture of Admin Er
ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2562
by Admin Er - Tuesday, 1 October 2019, 11:27 AM
 หมายเหตุ 

- แสดงคะแนน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุด
-ในการสอบจะมี 5 บท 20 เรื่อง โดยแต่ละบทจะมีการแบ่งด้วยเส้นสีฟ้า และ จะแสดงผลคะแนนเรียงตามเรื่องในแต่ละบทนั้น ๆ

 
Picture of Admin Er
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ การสอบมาด้วยนะครับ
by Admin Er - Friday, 19 April 2019, 11:19 AM
 


 
Picture of Admin Er
Link ขึ้นทะเบียนบุคลากรปี 2562
by Admin Er - Wednesday, 17 April 2019, 10:20 AM