ข่าวและประกาศ

Picture of Admin Er
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ การสอบมาด้วยนะครับ
by Admin Er - Friday, 19 April 2019, 11:19 AM
 


 
Picture of Admin Er
Link ขึ้นทะเบียนบุคลากรปี 2562
by Admin Er - Wednesday, 17 April 2019, 10:20 AM
 
Picture of Admin Erawan
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 (ซึ่งครบอายุขึ้นทะเบียน 2 ปี) และผู้ที่ยังไม่ได้รับการสอบขึ้นทะเบียน
by Admin Erawan - Tuesday, 12 March 2019, 9:20 AM