ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin Er
ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
โดย Admin Er - Monday, 4 November 2019, 1:49PM
 หมายเหตุ 

- แสดงคะแนน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุด
-ในการสอบจะมี 5 บท 20 เรื่อง โดยแต่ละบทจะมีการแบ่งด้วยเส้นสีฟ้า และ จะแสดงผลคะแนนเรียงตามเรื่องในแต่ละบทนั้น ๆ


รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก  https://drive.google.com/open?id=1KZ1UXmY-8Ndjz63lfmCqmJ8tYDPN4uYf

 
รูปภาพของAdmin Er
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ การสอบมาด้วยนะครับ
โดย Admin Er - Friday, 19 April 2019, 11:19AM
 


 
รูปภาพของAdmin Er
Link ขึ้นทะเบียนบุคลากรปี 2562
โดย Admin Er - Wednesday, 17 April 2019, 10:20AM