ข่าวและประกาศ

ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2562

 
รูปภาพของAdmin Er
ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2562
โดย Admin Er - Tuesday, 1 October 2019, 11:27AM
 หมายเหตุ 

- แสดงคะแนน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุด
-ในการสอบจะมี 5 บท 20 เรื่อง โดยแต่ละบทจะมีการแบ่งด้วยเส้นสีฟ้า และ จะแสดงผลคะแนนเรียงตามเรื่องในแต่ละบทนั้น ๆ