ข่าวและประกาศ

ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 
Picture of Admin Er
ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
by Admin Er - Monday, 2 December 2019, 10:32 AM
 หมายเหตุ 

- แสดงคะแนน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุด
-ในการสอบจะมี 5 บท 20 เรื่อง จะแสดงผลคะแนนเรียงตามเรื่องในแต่ละบทนั้น ๆ
-พื้นหลังสีเขียว คือ ผ่าน พื้นหลังสีแดง คือ ไม่ผ่าน


รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก  https://drive.google.com/file/d/1RzDru_H-HZT8bzUXlS3BpIp14mERO5sl/view?usp=sharing