ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รูปภาพของAdmin ErAdmin Er 0 Admin Er
Fri, 7Feb 2020, 10:39 AM
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ การสอบมาด้วยนะครับ รูปภาพของAdmin ErAdmin Er 0 Admin Er
Fri, 19Apr 2019, 11:19 AM
Link ขึ้นทะเบียนบุคลากรปี 2562 รูปภาพของAdmin ErAdmin Er 0 Admin Er
Wed, 17Apr 2019, 10:20 AM
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 (ซึ่งครบอายุขึ้นทะเบียน 2 ปี) และผู้ที่ยังไม่ได้รับการสอบขึ้นทะเบียน รูปภาพของAdmin ErawanAdmin Erawan 0 Admin Erawan
Tue, 12Mar 2019, 9:20 AM
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระบบ e-Learning รูปภาพของAdmin ErawanAdmin Erawan 0 Admin Erawan
Sun, 3Mar 2019, 5:56 PM
ประกาศผลผู้ได้คะแแนนสูงสุดประจำเดือน มกราคม 2562 รูปภาพของAdmin ErawanAdmin Erawan 0 Admin Erawan
Mon, 25Feb 2019, 10:00 AM
โค้งสุดท้ายสำหรับการสอบขึ้นทะเบียน ผ่านระบบ e-Learning รูปภาพของAdmin ErawanAdmin Erawan 0 Admin Erawan
Mon, 11Feb 2019, 10:42 AM