เจ็บแน่นหน้าอก

อาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นอาการสำคัญที่อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดเอง หรือโรคของอวัยวะในทรวงอกโรค หรือระบบกล้ามเนื้อหรือกระบังลมก็ไดทั้งสิ้น ซึ่งเป็นอาการที่ผู้ป่วยต้องความช่วยเหลือฉุกเฉิน


ลักษณะสำคัญของการเจ็บหน้าอกที่เกิดจากโรคหัวใจ

1.   เจ็บแน่นอึดอัด เหมือนถูกบีบรัดหรือกดทับ

2.   อาการเจ็บครั้งละประมาณ 2 – 3 นาทีจนถึง 30 นาที

3.   เป็นมากเมื่อออกแรงและบรรเทาเมื่อพัก แต่บางรายอาจเกิดขณะพักได้

4.   อาการมักเกิดที่บริเวณกลางหน้าอก บางรายอาจเกิดที่ด้านซ้ายหรือขวาได้

5.   บางรายมีอาการเจ็บร้าวไปที่ ไหล่ซ้าย กราม แขนซ้ายจนถึงนิ้วก้อนได้ ลิ้นปี่ หรือแม้แต่แขนขวาได้

6.   อาจมีอาการหน้ามืด ใจสั่น เหงื่อออกร่วมด้วย

การช่วยเหลือเบื้องต้น

1.   ประเมินสภาวะผู้ป่วย โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทันที

1)   ตา   ตรวจดูลักษณะท่าทางของผู้ป่วยนั่งหรือนอน หมดสติ ดูทรวงอกยังขยับขึ้นลง หายใจได้หรือไม่ ลักษณะอย่างไร สีผิวซีดหรือคล้ำหรือไม่

2)   หู  ฟังการหายใจ

3)   จมูก  สังเกตสิ่งผิดปกติ

4)   ปาก  ถามอาการเจ็บแน่นหน้าอก มีการเจ็บร้าวไปที่ใดหรือไม่ ลักษณะการเจ็บ แน่น อึดอัดหรือแปล็บๆ ฯ เจ็บนานเท่าใด เจ็บกี่ครั้งแล้ว

5)   มือสัมผัสผิวหนังผู้ป่วย ร้อน อุ่น เย็น เปียกชื้นอย่างไร

2.   กรณีเป็นผู้ป่วยที่แพทย์สั่งยาสำหรับอมใต้ลิ้น ให้เริ่มอมยาตามคำสั่งแพทย์ หากผู้ป่วยได้อมไปแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น สามารถซ้ำได้อีก 1 ครั้งห่างกัน 15 นาที

3.   โทรขอความช่วยเหลือ โทร 1669 แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาล พร้อมแจ้งข้อมูลสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้

1)   อาการสำคัญที่ต้องไปพบแพทย์ ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอก และลักษณะของอาการเจ็บที่ซักถามได้

2)   อาการสำคัญอื่นๆตามที่ตรวจพบตามข้อ 1. เช่น ลักษณะการเจ็บร้าวไปที่ใดหรือไม่ เจ็บระยะเวลานานเท่าใด เจ็บกี่ครั้งแล้ว  อมยาใต้ลิ้นแล้วเมื่อใด หลังจากนั้นอาการเป็นอย่างไร เจ็บหน้าอกขณะมีกิจกรรมใดอยู่ หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ต้องนั่ง ฯ

3)   ที่ที่ผู้ป่วยอยู่ขณะนั้น

4)   เส้นทางการเดินทาง พร้อมจุดสังเกตที่สำคัญตลอดเส้นทางไปถึงผู้ป่วย

5)   ชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งเหตุ หรือผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเพิ่มเติมได้

4.   ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาขณะรอรถพยาบาลไปถึง  

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 17 January 2019, 9:28AM