ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin Er
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ การสอบมาด้วยนะครับ
โดย Admin Er - Friday, 19 April 2019, 11:19AM
 


 
รูปภาพของAdmin Er
Link ขึ้นทะเบียนบุคลากรปี 2562
โดย Admin Er - Wednesday, 17 April 2019, 10:20AM
 
รูปภาพของAdmin Erawan
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2560 (ซึ่งครบอายุขึ้นทะเบียน 2 ปี) และผู้ที่ยังไม่ได้รับการสอบขึ้นทะเบียน
โดย Admin Erawan - Tuesday, 12 March 2019, 9:20AM