ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin Er
ประกาศผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โดย Admin Er - Friday, 7 February 2020, 10:39AM
 


หมายเหตุ 

- แสดงคะแนน 10 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงที่สุด
-ในการสอบจะมี 5 บท 20 เรื่อง จะแสดงผลคะแนนเรียงตามเรื่องในแต่ละบทนั้น ๆ
-พื้นหลังสีเขียว คือ ผ่าน พื้นหลังสีแดง คือ ไม่ผ่าน


รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก https://drive.google.com/file/d/1h_L3QVDBhrkaILjJgrrNE-4Q_usGuZ5O/view?usp=sharing

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(55 คำ)
 
รูปภาพของAdmin Er
เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ การสอบมาด้วยนะครับ
โดย Admin Er - Friday, 19 April 2019, 11:19AM
 


 
รูปภาพของAdmin Er
Link ขึ้นทะเบียนบุคลากรปี 2562
โดย Admin Er - Wednesday, 17 April 2019, 10:20AM